Frivillig i Søndre Slagen menighet


Det er mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats for at arbeidet i menigheten skal fungere og for at folk skal trives. Heldigvis!


Ønsker du et sted hvor du utgjør en viktig forskjell? Ønsker du å føle deg hjemme i kirken? Vi har bruk for flere hender, føtter og hoder i vårt arbeid. Mange opplever at det er gøy og meningsfullt å være frivillig i Søndre Slagen. Det er også en flott måte å bli kjent med andre.