7 år - Sjubaluba


Samlinger med Maurtua!

Alle som går i 2.klasse er velkommen til å være med på to samlinger sammen med Maurtua barnegospel.

På Maurtua skal vi synge, få spille på kirkeorgelet(!) og leke litt. 

Det blir servert frukt i pausen

 

Meld deg på her

 

Tilbake