Konfirmantavgift 2024/2025


Konfirmantavgiften for 2024/25 er kr. 1950,- og faktura blir sendt ut i oktober på e-post til foresatte.

Det dekker utgifter for hver enkelt konfirmant. Det gjelder Kick-off, undervisningsmateriell (Bibel og mappe), mat og konfirmantweekend på Knattholmen med mat og drikke, samt konfirmantmedlemskap i Norges KFUK/KFUM.

Vi holder konfirmantavgiften uendret til tross for prisstigning på alle områder.
Hvis man ønsker å dele opp avgiften i to rater eller søke fritak fra betaling grunnet økonomiske forhold, ta kontakt med undervisningsleder på tj928@kirken.no

Alle skal kunne stå til konfirmasjon uansett.

Tilbake