Søndre Slagen kirke fortsatt stengt


Kirkerommet stenges i en periode da det skal monteres nye varmeovner i kirken. Her er siste oppdatering vedrørende stengingen.

Arbeidet med omlegging av varmekilder er i gang, men grunnet leveransesituasjonen i Europa er arbeidet forsinket. Kirken er foreløpig stengt til og med 4. november. Det er ennå usikkert hva som skjer etter dette. 

Det vil ikke kunne avholdes gudstjenester og begravelser i kirken i arbeidsperioden. 

I menighetssalen kan aktiviteter foregå som normal, men det kan være noe støy fra arbeidet i kirkerommet på dagtid i ukedagene. 

 

Tilbake