Fellesskapskveld med søster Anne-Lise Strøm


Onsdag 4. mai kl. 19.00 i Søndre Slagen kirke.

Søster Anne-Lise fra Lunden kloster har vært hos oss tidligere. Hun var her i 2020 og holdt et flott, nært og viktig foredrag med tittelen "Hva kan vi lære av hverandre om bønn?". Nå kommer hun tilbake hit, og det er vi veldig glade for. Det blir en dialog/samtale med sogneprest Sjur Askjer, og vi inviteres til å komme med spørsmål og samtale etterpå. Søster Anne-Lise konverterte til den katolske kirke i 1957 og avla sine evige klosterløfter i 1968 på Lunden kloster. I 2008 ble hun tildelt Norske Kirkeakademiers brobyggerpris.

Herman Gullhagen spiller flygel.

Det blir kveldmat i menighetssalen etter samtalen.

Tilbake