Fastlegekonsert i Husøy kirke


Søndag 29. august kl. 19.00

Siste søndag i august er det duket for en ny konsert i Husøy kirke med pianisten Per Hroar Østern.

Fjorårets konsert het «en plass på jorden», mens årets versjon heter «Fastlegekonsert.

Tilegnet, in casu, fastlegene Dr. Bach & Dr. Jazz. Musikalsk lege(middel)kunst via klavermusikkens husapotek».

På programmet 29. august står blant annet to klaverkonserter av Bach (framført uten orkester) pluss noen av Østerns «musikkterapeutiske» Bach-favoritter. Bachs eneste eksplisitte musikkterapeutiske komposisjon var for øvrig mesterverket «Goldbergvariasjonene», et bestillingsverk for behandling av søvnløshet og den type ting og formodentlig hans mest velbetalte opus. Østern har også en egen komposisjon på programmet: «Dr. Bach».

Konsertens midtdel inneholder jazz på gammelmåten, med innslag av standardlåter, Gerswin-akrobatikk, blues og spor av boogie-woogie. Pluss gjesteopptredener i marginalen av Prokofieff og Shostakovich.

Den nylig (2020) i Trondheim innsatte katolske biskop, Erik Varden, fikk et intervjuspørsmål om hvilken type lydspor han ville nevne som sin favoritt. Svaret lød: en fuge av Bach! Han er hjertelig velkommen til konserten i Husøy kirke – den begynner med den ufullendte sluttfugen av Bachs monumentalverk «Die kunst der fuge».

Konserten er gratis og det vil være kollekt ved utgangen.

Tilbake