Vandringskveld


Søndre Slagen kirke, søndag 18. oktober kl. 18.00

Programmet blir en vandring fra påske til pinse med bibeltekster, vakker musikk, fellessang og Iota-korsets farger vist på veggen. Det er også lagt inn lystenning og bønnevandring.

 

Arild Stav er klarinettist, saksofonist og orkesterleder. Han har vært bidragsyter på mer enn 300 plateinnspillinger innenfor de fleste musikalske sjangre og orkesterleder ved noen av landets største musikaloppsetninger.

«Vandringskveld» fra påske til pinse er en innbydelse til dypere refleksjon til det livet man lever. Tekstene, musikken, sangene og Iotakorset vil gi mulighet for refleksjon og ettertanke. Iotakorset I den koptiske tradisjonen ble Iotakorset malt med forskjellige farger utfra hvor i kirkeåret man var.

Denne «vandringskvelden» er bygget rundt Israelsfolkets utgang fra Egypt, sammenholdt med de 7 bønnene Fader Vår. Som i tidlig kristen Iotakors-tradisjon blir dette en kveld der vi tar inn over oss en del tekster fra Bibelen, innrammet med musikk og sang.

Vandringskvelden arrangeres av Konsertutvalget i Søndre Slagen kirke, med fri adgang og kollekt til dekning av utgifter.

Følgende medvirker på Vandringskvelden: Dag Jørgen Søndbø (initiativtaker) Arild Stav(saxofon) Sissel A. Stav(skriftleser) Strykekvartett Pål Weidemann (orgel) Arne Næss (piano/orgel/dirigent) DeKor Velkommen til en fin kveld i Søndre Slagen kirke!

Tilbake