Nå åpnes det ytterligere opp i våre kirker


Myndigheten har åpnet for at inntil 200 kan samles hvis smittevernsregler blir fulgt. Med en meter avstand mellom oss, så er det plass til inntil 200 personer i Søndre Slagen kirke, 110 personer i Vallø kirke (hvis galleriet blir brukt) og inntil 70 personer i Husøy kirke. De som kommer må registrere navn og telefonnummer navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Listen oppbevarer prest i 10 dager av smittesporingshensyn. Følg smittevernsreglene slik at er med på den nasjonale dugnaden og forhindrer at mennesker blir syke. Har du symptomer, også milde symptomer, skal du holde deg hjemme.
 

 

Tilbake