Søndagsskolen

Her er programmet for søndagsskolen i Søndre Slagen kirke våren 2024!

Les mer

6 og 7 år - Akkurat nå

For alle som fyller 6 og 7 år i år

Les mer

Det skjer i desember og januar

Her er oversikten over alt som skjer i kirkene våre nå i slutten av desember og januar. Velkommen til noen fine stunder med god musikk, r...

Les mer

3 år - Juleforestilling

Alle 3-åringer er hjertelig velkommen til juleforestilling tirsdag 5.des. kl. 16.30

Les mer

Lørdagkafé i Teie kirke

Lørdagskafeen er et møtested for mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres venner og andre interesserte. Det er fellesskap, musikk, dans o...

Les mer

1 og 2 år - Lørdagstrall

Lørdag 28.okt og 11.nov fra 10-12

Les mer

10 over

Klubbkvelder for 5.-7.klasse

Les mer

Dette er det nye menighetsrådet

Kirkevalget er gjennomført, og vi har fått et nytt menighetsråd som trer i kraft fra 1. november. Her kan du se hvem som ble valgt inn.

Les mer

FRI VILLIG HET FEST

Velkommen til FRI VILLIG HET FEST for Søndre Slagen menighet

Les mer

Husøy kirke 90 år

Velkommen til jubileumsfeiring i september.

Les mer

4 år - "Min kirkebok" og lørdagssamling

Velkommen til utdeling av "Min kirkebok" til  alle 4-åringer med familie!

Les mer

Sommerkveld i Vallø kirke

Onsdag 28. juni kl. 18.00 Tema: Skaperverket

Les mer

Godt nytt år

Søndre Slagen menighet ønsker alle et riktig godt nytt år. Det er et spennende semester vi går inn i med mye som skjer allerede første måne...

Les mer

Konserter i Tønsberg høsten 2022

Klingende kirkelandskap ønsker velkommen til en høst med mange spennende konserter.

Les mer

Fortsatt ferie 2022

For deg som skal opp i 7. klasse!

Les mer

5 år - Kirkekino

Bli med på kirkekino for 5-åringer

Les mer

Konfirmantpåmeldingen er åpen

Du kan nå melde deg på til konfirmantåret 2022/23.

Les mer

Barnas påskefest

Søndag 24.april er det "Barnas Påskefest"  med påskeløp i Søndre Slagen kirke

Les mer

Prosjekt Ukraina i Tønsberg trenger frivillige

Les mer

Mbladet på nett

Menighetsbladet gis ikke ut lenger.

Les mer

Sommeren i Søndre Slagen menighet

I sommer er det gudstjeneste i Søndre Slagen kirke hver søndag kl. 11.00. I Vallø- og Husøy kirke fortsetter vi tradisjonen tro de populære...

Les mer

Påsken i Søndre Slagen menighet

Som dere antakelig vet blir det ingen gudstjenester denne påsken. Vi legger ut noen videoer her, på Facebook og Youtube-kanalen vår.

Les mer

Gå sammen-gruppa

Bli med på hyggelig gåtur i kirkeskogen. Hver onsdag kl. 12.00.

Les mer

Trill og Trall

Babysang hver onsdag i menighetssalen

Les mer

Besøkstjeneste

Ønsker du besøk? Eller kjenner du noen som ønsker det?

Les mer

Menighetens misjonsprosjekt

ESTLAND

Les mer

Menighetsrådet

Les mer

KirkeCafé i Søndre Slagen Kirke

Søndag etter gudstjenesten

Les mer