Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Daglig bønn

 

25.03.2020

Klokken 11. hverdag og helg, tennes alterlys og lysglobe i Søndre Slagen, Vallø eller Husøy kirke. Der vil en av prestene, annen ansatt eller en frivillig den kommende timen be til Gud.

Det er uvante og vanskelige tider. Vi er alle på ulike måter rammet av Corona situasjonen. Det sliter på å ikke vite om vi er smittebærere, hvor lenge det vil vare, hva det betyr for jobb og økonomi. Nå som vi kunne ha trengt å komme sammen, er det likevel best at vi ikke gjør det. Heldigvis kan vi snakkes på telefon og møtes via nettet. Det er også godt å tenke på at Gud hører vår bønn og vår klage.

Midt oppi alt erfarer vi å være omgitt av mennesker som bryr seg om oss. Både politikere, kommuneledelse, helse og omsorg, redningsetatene og frivilligheten gjør et stort og viktig arbeid.

Som kirke ønsker vi å være tilstede for de som trenger noen å snakke med. Kontaktinformasjon til ansatte i Søndre Slagen menighet finner du på nettet eller i menighetsbladet.

Send oss gjerne noen ord om hva du ønsker vi skal be for i ditt eller andres liv. Eposter med bønnemener vil deles kun med personen som ber, og slettes fortløpende. Epost: sa439@kirken.no

Med vennlig hilsen Sjur Askjer, sokneprest