Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Nå åpnes det for gudstjenester igjen

 

27.05.2020

"Fred være med dere"

Jesus kom til dem som satt redde bak lukkede dører og sa "Fred være med dere". Det er pinse og vi feirer at Gud kommer også til oss der vi er. Vi som litt svimle og medtatte etter måneder i Koronaregime forsiktig titter frem, trenger den samme hilsen:
"Fred være med dere".

Pinsedag feirer vi åpen gudstjeneste igjen. Vi kan foreløpig være inntil 50 personer sammen av gangen, men vi strømmer gudstjenesten slik at alle som ønsker kan følge med via Facebook. Du trenger ikke ha Facebook-konto. Gå inn på www.facebook.com/sondreslagenmenighet og ignorer alle meldinger om kommer opp om å opprette konto.

De som kommer på søndag vil måtte registrere navn og telefonnummer. Listen oppbevarer prest i 10 dager av smittesporingshensyn. Vi gleder oss til å møtes igjen, og holder fast i at vi er et fellesskap også når vi settes på denne prøven.