Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Fellesskapskveld

 

24.10.2019

Høstens tema på Fellesskapskveldene er BØNN.

27. november kommer Hilde Sanden-Bjønness, prest i metodistkirken i Horten, for å snakke om «kontemplativ bønn» eller «sentrerende bønn» som det også kalles.

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innfor Gud bakenfor egne ord, tanker og forestillinger.

Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker.

Også denne kvelden blir det god tid til kveldsmat og samtale over koppen med kaffe eller te.

Arrangementet er gratis. Kollekt tas opp ved maten.
Det vil også bli salg av boken "Bakenfor ord og tanke".

 

ONSDAG 27. NOVEMBER KL. 19.00 I MENIGHETSSALEN