Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Årsmøte Søndre Slagen menighet

 

28.03.2017

ble avholdt 26.03.2017

Det var god stemning på årsmøtet. Deltakere fra lederkurset og ledere på Film i kjeller'n presenterte sine aktiviteter, og filmen fra "Gjensynsglede - allehelgen for hele familien" ble vist. Årsmeldingen for 2106 ble lest opp, og den kan lastes ned her!