Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

MENIGHETSRÅDET

 

12.04.2019

I MENIGHETSRÅDET I SØNDRE SLAGEN MENIGHET 2015 - 2019

Fra venstre: Ragnar Henriksen (vara), Arne Christian Halseth (tidligere sogneprest), Bodil Tveien Solberg, Jan Petter Bergan (repr. i Fellesrådet), Elsa Skarbøvik (leder), Kari Nohr (vara), Eilin Solberg, Thor-Henrik Henriksen (vara), Anlaug Kristine Skau, Elisabeth Klemmetsby og Oddrun Flaat Amundsen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Trond Karlsen (nestleder), Knut Vermund Kvilhaug (repr. i Fellesrådet), Eilin Solberg (sekretær) og Svanhild Johansen Hogner.

 

HVA ER MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten.

I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Viktige datoer:

02.05.19: MR-møte. Åpning: Elisabeth. Servering: Jan Petter.

06.06.19: MR-møte. Åpning: Anlaug. Servering: Elsa.


PROTOKOLLER OG ÅRSMELDINGER:

PROTOKOLL FRA MØTET 28.03.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 28.02.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2019


PROTOKOLL FRA  MØTET 06.12.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 29.09.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 30.08.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 07.06.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 26.04.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 22.03.2018


MENIGHETENS ÅRSMELDING 2017


PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 18.01.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 07.12.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 26.10.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 28.09.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 31.08.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 08.06.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 23.03.2017


ÅRSMELDING 2016


PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 19.01.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 01.12.2016


PROTOKOLL FRA MØTET 27.10.2016


PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2016


PROTOKOLL MØTET 25.08.2016


PROTOKOLL MØTET 01.06.2016


PROTOKOLL MØTET 27.04.2016


PROTOKOLL MØTET 17.03.2016


Menighetens årsmøte ble avholdt 6. mars.
Årsmelding kan leses på nettet eller lastes ned: ÅRSMELDING 2015
 


PROTOKOLL MØTET 18.02.2016